AA.MM.RR AS ESPALLADORAS

Información general
Culturais
Medio Ambiente
Mulleres
CULTURAL
Descripción (gallego): 

O fin desta asociación é intentar mellorar a calidade de vida das mulleres no medio rural, achegandolles actividades preto das súas casas xa que doutra maneira lles difícil accceder a elas.Entre estas actividades hai nas culturais: teatro, cinema, charlas educacionais....,sociais: cursos, festas, excursións, comidas.... e ademais intentamos mellorar o medio ambiente a través de accións comunitarias como restauracións de muiños, plantacións de arbores autotonas, aulas botánicas....

Descripción (castellano): 

EL fin de esta asociación es intentar mejorar la calidad de vida de las mujeres en el medio rural,acercándoles actividades cerca de sus casas, ya que de otra manera les sería acceder a ellas.Entre estas actividades las hay culturales: teatro.cine,charlas educacionales...., sociales:cursos,fiestas,excursiones, comidas.... y además intentamos mejorar el medio ambiente a través de acciones comunitarias como restauraciones de molinos, plantación de árboles autóctonos, aulas botánicas.....

Número de socios: 
120
Datos de contacto
Escola de Rúa s/n 27889
0
Cervo
Inés Cobas Balseiro
0
672217155
0
0
1
Información adicional
Organigrama: 
ines cobas balseiro
presidente
Organigrama privado: 
0