A.D.C. LUMIEIRA LUGO

Información general
Asistencia social/Dereitos humanos
Culturais
Deportes
Educativas
Medio Ambiente
DEPORTE / LECER / CULTURA / EDUCACIÓN
Descripción (gallego): 

A A.D.C. LUMIEIRA LUGO somos unha asociación deportiva encamiñada a dar un servicio aos seus usuarios, na ensinanza e desfrute de actividades deportivas, culturais e de lecer.

Fundada en Setembro de 2008,
- Nº Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia: C – 09880
- Nº Rexistro de Asociacións do Concello de Lugo. 438

LIÑAS DE ACTUACIÓN:
1.- ACTIVIDADES DA ESCOLA DE FÚTBOL SALA (setembro – xuño)
2.- ACTIVIDADES DE ATLETISMO (outubro – xuño)
3.- ACTIVIDADES DO CAMPAMENTO URBANO POLIDEPORTIVO (xullo)
4.- ACTIVIDADES LÚDICAS e de ACOMPAÑAMENTO (puntuais, segundo petición)

-------
OBXETIVOS:
- Fomentar o coñecemento e aprendizaxe nas actividades deportivas.
- Potenciar o desfrute coas actividades ao aire libre.
- Complementar con actividades lúdicas a coeducación e educación en valores.
- Dar a coñecer actividades deportivas pouco usuais ou descoñecidas.
- Dar un servicio de coidado e entretenemento en datas de difícil compaxinación da vida laboral e familiar.
- Estimular unha vida saudable e de actividade física.
- Coñecer e sociabilizarse con novas compañías.
- Fomentar valores e actitudes de compañeirismo e convivencia.
-------------------
CARACTERÍSTICAS:
A A.D.C. LUMIEIRA LUGO E UNHA ASOCIACIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO E AS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN ESTÁN DESTINADAS AO MANTENEMENTO DAS ACTIVIDADES, BEBIDA, COMUNICACIÓNS, TRANSPORTE, ASESORAMENTO LEGAL, ROUPA E MATERIAL DEPORTIVO, INSCRIPCIÓNS FEDERATIVAS, ABONO DE FICHAS E MUTUALIDADES, SEGUROS, ARBITRAXES, MATERIAL DE PAPELERÍA E INFORMÁTICA, USO DE INSTALACIÓNS, ADESTRADOR@S, ACTIVIDADES SOCIAIS E DEMÁIS GASTOS QUE SE NECESITEN PARA A REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DAS ACTIVIDADES QUE SE DESENVOLVEN, PODENDO @S SOCI@S SOLICITAR AO FINAL DA TEMPADA INFORMACIÓN E DESTINO DE TALES FONDOS SOCIAIS

Número de socios: 
98
Datos de contacto
AVENIDA DE MAGOI, 49, 4ºF, 27002, LUGO
0
Lugo
ÓSCAR MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ (CHOURY) ADMINISTRADOR E SECRETARIO
0
650198987
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Mª TERESA VILANOVA RODRIGUEZ
PRESIDENTA
ÓSCAR MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ (CHOURY)
SECRETARIO e ADMINSTRADOR
ÁNGEL MÚÑOZ RODRIGUEZ
TESOREIRO
Organigrama privado: 
0