Asociación de veciños do Barrio da Florida "Eduardo Pondal"

Información general
Veciñais
Descripción (gallego): 

Desenrolar todo tipo de iniciativas que redunden nunha mellora do barrio e da calidade de vida das persoas que no mesmo habitan.
Realizar actividades culturais, artísticas e recreativas.

Descripción (castellano): 

Desarrollar todo tipo de iniciativas que redunden en una mejora del barrio y en la calidad de vida de las personas que en el mismo habitan.
Realizar actividades culturales, artísticas y recreativas.

Número de socios: 
240
Datos de contacto
Rúa Ramón Del Valle Inclán, nº 14, Monforte de Lemos, Lugo
0
Monforte de Lemos
1
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
0