ASOCIACIÓN DE VECIÑOS PARA A DEFENSA E DESENVOLVEMENTO MEDIOAMBIENTAL DE SAN VICENTE DE ARGOZÓN

Información general
Medio Ambiente
Veciñais
COMUNITARIA CON CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL
Descripción (gallego): 

Asociación veciñal de carácter medioambiental que desenvolve as súas actividades na parroquía de Argozón, perseguindo coas súas actuacións:
a) o estudo e resolución dos problemas dos asociados, entre outros, os relacionados co medio natural e a súa protección.
b) Realizar e promover actividades culturais, ambientais e recreativas nas súas diferentes manifestacións,
c) e proceder a protección e defensa integral do L.I.C. "Monte Faro".

Todo isto, a modo de resumo, puideran ser os fíns máis significativos que, entre outros que tamén aparecen, se recollen nos nosos estatutos.

Descripción (castellano): 

Asociación vecinal de carácter medioambiental que desarrolla sus actividades en la parroquia de Argozón, queriendo con sus actuaciones:

a) El estudio y resolución de los problemas de los asociados, entre otros, los relacionados con el medio natural y su protección,

b) Realizar y promover actividades culturales, ambientales y recreativas en sus diferentes manifestaciones,

c) Y proceder a la protección y defensa integral del L.I.C. "Monte Faro".

Todo esto, a modo de resumen, pueden ser los fines más significativos que, entre otros que también se consideran, se recogen en nuestros estatutos.

Número de socios: 
65
Datos de contacto
Casa Reitoral nº 14, Lgar. San Vicente de Argozón, Argozón. Chantada. Lugo. C.P.: 27511.
0
Chantada
1
1
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0
Asociacións Amigas