Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

Información general
Asistencia social/Dereitos humanos
inclusión social
Descripción (gallego): 

A Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo é un colectivo que loita pola reinserción social de persoas que teñen cumprido penas de cadea. Os seus fins sons os seguintes :

Estudiar a problemática penitenciaria.
Promover actividades que teñan como fin o estudio da delincuencia e a reinserción de ex-internos.
Colaborar cos Organismos competentes no tratamento e a asistencia ós liberados condicionais e definitivos.
Organizar conferencias, xornadas de traballo, seminarios, etc., que teñan como tema a prevención do delito, os factores antisociais, a drogadicción, a rehabilitación e reinserción social dos marxinados, etc.
Lograr a inserción social dos liberados e o seu entorno.

Número de socios: 
109
Datos de contacto
Rua Monte Faro 2 27003 Lugo
0
Lugo
1
982250003
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1