ASOCIACIÓN TERRAS DE LUGO

Información general
Agroalimentarias e pesqueiras
Culturais
Medio Ambiente
Mulleres
Veciñais
Desenvolvemento Rural
Descripción (gallego): 

A Asociación Terras de Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro, cuxo ámbito de actuación preferente abrangue o territorio que compoñen os concellos de Castroverde, Friol, Guntín, Lugo (zona rural), O Corgo, Outeiro de Rei e Rábade.
Esta asociación constituíse a data 31 de xullo de 2008, coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.
En prol desta finalidade, en xaneiro de 2009 a Asociación convírtese en Grupo de Desenvolvemento Rural para a xestión do programa LEADER Galicia 2007-2013, mediante convenio asinado coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Número de socios: 
127
Datos de contacto
Avda. da Coruña nº500 - planta 1ª (Edificio CEI Nodus)
0
Lugo
Antonio Ventura Figueroa Paz - Xerente
0
626014105
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Álvaro Santos Ramos
Presidente
Manuel Muñiz Beseteiro
Vicepresidente
José Antonio López Varela
Secretario
Organigrama privado: 
0
Asociacións Amigas