FADEMGA Plena inclusión Galicia

Información general
Asistencia social/Dereitos humanos
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL
Descripción (gallego): 

FADEMGA Plena inclusión Galicia é a Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do desenvolvemento. Constituíuse como resultado da unión de 6 asociación o 14 de xullo de 1979. Está declarada de utilidade pública polo Ministerio do Interior dende o 17 de xullo de 2008 e Certificados coa ISO 9001:2008 nos servizos de Respiro Familiar e nos catro servizos da área de Emprego e Formación.

A nosa MISIÓN é promover accións e servizos (en consonancia co Código Ético e cos valores do movemento asociativo de Plena inclusión ) que creen as condicións necesarias para que as organizacións membro melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento en Galicia.

O noso OBXECTIVO é a promoción das persoas con discapacidade intelectual, carecendo de ánimo de lucro. Tal e como se reflexa nos nosos Estatutos.

Descripción (castellano): 

FADEMGA Plena inclusión Galicia es la Federación  Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual ou del desarrollo. Se constituíye como resultado de la unión de 6 asociaciones el  14 de juliode 1979. Está declarada de utilidad pública por el  Ministerio del Interior desde el 17 de julio de 2008 y Certificados coa ISO 9001:2008 en los servicios de Respiro Familiar y en los cuatro servizos del  área de Empleo y Formación.

Nuestra MISIÓN es promover acciones y servicios  (en consonancia con el Código Ético  y con los valores del movimiento asociativo de Plena inclusión ) que creen las condiciones necesarias para que las organizaciones miembro mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en Galicia.

Nuestro OBJETIVO es la promoción de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, careciendo de ánimo de lucro. Tal y como se refleja en nuestros  Estatutos.

Número de socios: 
7 ENTIDADES NA PROVINCIA DE LUGO
Datos de contacto
AVD INFANTA ELENA 11 CASA CLARA CAMPOAMOR Nº1 PARQUE FRIGSA C.P. 27004 LUGO
0
Lugo
ANTONIO FUENTETAJA CERVELO
0
981-519650
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0
Asociacións Amigas