La asociación Asociación Comerciantes, Empresarios, Profesionais e Autónomos Sarria se ha dado de alta