Actualidade

Subvencións para fomento de actividad gandeira 22 Abril 2015
Agroalimentarias e pesqueiras, Artes escénicas e musicais, Asistencia social/Dereitos humanos, Culturais, Deportes, Educativas, Inmigrantes, Medio Ambiente, Mulleres, Organizacións de empresarios e autónomos, Organizacións sindicais, Relixiosas, Saúde, Veciñais, Xente Maior

Convocatoria e bases reitoras do fomento da activiad gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo.