AA.VV. DE BENADE - CALBRAVA

Información xeral
Veciñais
Descrición (galego): 

ASOCIACIÓN VECIÑAL SEN ÁNIMO DE LUCRO, ADICADA A FINS CULTURAIS.

Número de socios: 
35 FAMILIAS - 150 PERSOAS
Datos de contacto
BENADE, S/N - 27191 - LUGO
0
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ VEIGA
0
697 763 124 / 982 303 166
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0