AFALU (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEL ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO)

Información xeral
Saúde
Descrición (galego): 

AFALU (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Lugo) foi creada como unha necesidade expresada polos familiares para atopar solucións que melloren a calidade de vida dos enfermos e dos coidadores.
Desde o ano 2002 AFALU aumentou a súa actividade en Lugo. Conta con dous centros de atención, e en diversos concellos da provincia tamén realiza talleres de estimulación para enfermos. AFALU tamén se converteu nun referente en formación sociosanitaria. AFALU tamén realiza cooperación internacional.

Descrición (castelán): 

AFALU (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Lugo) foi creada como unha necesidade expresada polos familiares para atopar solucións que melloren a calidade de vida dos enfermos e dos coidadores.
Desde o ano 2002 AFALU aumentou a súa actividade en Lugo. Conta con dous centros de atención, e en diversos concellos da provincia tamén realiza talleres de estimulación para enfermos. AFALU tamén se converteu nun referente en formación sociosanitaria. AFALU tamén realiza cooperación internacional.

Número de socios: 
0
Datos de contacto
Avda. Infanta Elena, 11- Casa Clara Campoamor, local nº 8
0
Lugo
0
982 210 381
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0