Alar Galicia

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Culturais
Inmigrantes
Mulleres
Servicios Sociais
Descrición (galego): 

Alar Galicia configúrase como unha asociación sen ánimo de lucro que traballa no ámbito dos Servicios Sociais en Galicia dende maio do ano 2001.

A súa estructura organizativa responde o organigrama profesional de un taller de servicios sociais onde diferentes profesionais do eido social e xurídico deseñan e poñen en funcionamento proxectos reais de incorporación sociolaboral destinados a formar sociolaboralmente a persoas con problemáticas específicas que dificultan o seu acceso o mercado laboral e a vida social normalizada.
Dende a nosa entidade se contempla a necesidade de formar profesional e persoalmente as persoas e colectivos que sofren graves carencias formativas á hora de incorporarse o mercado laboral: carencia nas aptitudes posto que non se teñe formación profesional na maioría dos casos, para desempeñar os postos de traballo que a sociedade demanda actualmente, e carencia nas actitudes persoais ante a búsqueda de traballo e a iniciativa empresarial como e o descoñecemento das técnicas básicas de elaboración do curriculum vitae, a carta de presentación, as actitudes que se deben adoptar o acudir a unha selección de traballo e as axudas existentes para todas aquelas persoas que queran poñer en funcionamento iniciativas empresariais.

O obxectivo é sempre a millora das condicións de vida das persoas e colectivos que a topan maiores dificultades de incorporarse a vida social normalizada, con especial interese no apoio a colectivos como os menores, as mulleres con cargas, os inmigrantes retornados e os desempregados de longa duración.

Número de socios: 
34
Datos de contacto
Canella da Diputación s/n - 1º
0
Lugo
Fernando González Truque
0
982 24 33 16 // 645 18 95 83
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0