APREVAR - Asociación de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios de Lugo

Información xeral
Organizacións de empresarios e autónomos
Automoción
Descrición (galego): 

Organización empresarial que integra na actualidade a unas 500 empresas do sector de automoción, o que representa mais do 85% das empresas do sector da provincia de Lugo (fabricación, reparación, venta e aluguer de vehículos, accesorios, ferramentas e repostos, ...) que suponen uns 2.000 postos de traballo directos.

Descrición (castelán): 

Organización empresarial integrada en la actualidad por cerca de 500 empresas del sector de automoción de la provincia de Lugo.

Número de socios: 
489
Datos de contacto
Ctra. de vegadeo, 56
0
Lugo
Concepción Villar Varela - Gerente
0
982303902
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Presidente
Luis Abelleira Mayor
José López López
Vicepresidente
Luis Montouto Illán
Secretario
Organigrama privado: 
0