Asoc. Clio Reconstrucción Histórica

Información xeral
Culturais
Educativas
Reconstrucción Histórica/ Cultura
Descrición (galego): 

Clío Reconstrucción Histórica é unha asociación cultural sin ánimo de lucro, que nace fruto do interese polo estudo da cultura e costumes dos pobos que habitaron Galicia e a súa evolución na historia.
O noso propósito fundamental é desenvolver proxectos educativos e culturais cos que facer accesible a historia a todos os públicos, mediante o coñecemento, a comunicación, a reconstrucción histórica e as exposicións e os talleres, facendo da divulgación histórica algo ameno e interesante; mellorando el acceso e coñecemento do patrimonio por parte da sociedade e poñéndoa ó servizo do desenvolvemento cultural, educativo y social.

En Clío Reconstrucción Histórica o coñecemento danos a capacidade de crear produtos culturais sustentados polo rigor histórico e a innovación. A comunicación é fundamental para divulgar, e decir, unha comunicación bilateral que estimule a retroalimentación da mensaxe, basada na participación, o diálogo e o descubrimiento. A reconstrucción histórica é unha viaxe ó pasado con billete de retorno ó presente, ferramenta que nos permite recrear de forma rigurosa os distintos aspectos do noso pasado: materiais, sociais, económicos e militares; permitiíndolle ó espectador sentir a historia.

Descrición (castelán): 

Clío Reconstrucción Histórica es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que nace fruto del interés por el  estudio de la cultura y costumbres de los pueblos que habitaron Galicia y su  evolución en la historia.
Nuestro  propósito fundamental es desenvolver proyectos educativos y culturales con los que hacer accesible la historia a todos los públicos, mediante el  conocimiento, la comunicación, la reconstrucción histórica y las exposiciones y los talleres, haciendo de la divulgación histórica  algo ameno e interesante; mejorando el acceso y conocimiento del  patrimonio por parte  de la sociedad y poniéndola  al  servicio del desenvolvimiento cultural, educativo y social.

En Clío Reconstrucción Histórica el  conocimiento nos da  la capacidad de crear   productos culturales sustentados por el  rigor histórico y la innovación. La comunicación es fundamental para divulgar, es decir, una comunicación bilateral que estimule la retroalimentación del mensaje, basada en la participación, el  diálogo y  el descubrimiento. La reconstrucción histórica es un viaje al pasado con billete de regreso al  presente, herramienta que nos permite recrear de forma rigurosa los distintos aspectos de nuestro   pasado: materiales, sociales, económicos y militares; permitiéndole  al  espectador sentir  la historia.

Número de socios: 
3
Datos de contacto
1
Vilalba
Presidente: Rubén Carricoba Palmeiro. Secretaria: Miriam Fernández Otero
0
649151074/ 606617366
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1