ASOCIACIÓN CAPACES LUGO

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Culturais
Deportes
Educativas
Saúde
ASOCIACION DE APOIO ÁS PERSOAS CON TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA E TRASTORNOS DA COMUNICACION
Descrición (galego): 

A Asociación CAPACES LUGO foi constituida o 30 de setembro de 2013 na cidade de Lugo.

É unha asociación sen ánimo de lucro creada para apoiar ás personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), e trastornos da comunicación, non é necesario ter un diagnostico definitivo por que cremos que o importante son as persoas e non as etiquetas, e ademáis temos un amplo elenco de profesionais autonomos que traballan de xeito individualizado co rapaz/a atendendo as suas necesidades personais, xa que cada neno ou adolescente é único e a forma de traballar con eles tamén ten que ser única para cada un, buscamos mellorar a sua calidade de vida e a plena inclusión na comunidade.

O noso Ámbito é provincial
Somos membros da FEDERACION AUTISMO GALICIA.

Estamos inscritos en:

Rexistro Provincial de Asociacions con numero 2013/17935

Rexistro Municipal de Asociacions de Lugo con numero 608

Rexistro Unico de Entidades Prestadoras de Servicios da Xunta de Galicia con numero E-5988.

Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia co número O-727

http://www.voluntariadogalego.org/web/asocia.php?asc=1050

A nosa web é capaces.net

https://www.facebook.com/CapacesLugo

Tfnos de contacto: 619170890

Descrición (castelán): 

La Asociación CAPACES LUGO fue constituida el 30 de septiembre de 2013 en la ciudad de Lugo.

Es una asociación sin ánimo de lucro creada para apoyar a las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), y trastornos de comunicación, no es necesario tener un diagnóstico definitivo por que creemos que lo importante son las personas y no las etiquetas, y además tenemos un amplio elenco de profesionales autónomos que trabajan de manera individualizada con el chico/a atendiendo a sus necesidades personales, ya que cada niño/a o adolescente es único y la forma de trabajar con ellos también tiene que ser única para cada uno, buscamos mejorar su calidad de vida y la plena inclusión en la comunidad.

 

Nuestro ámbito es provincial.

Somos miembros de la FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.

Estamos inscritos en :

Registro provincial de Asociaciones con nº 2013/17935

Registro municipal de Asociaciones de Lugo con nº 608

Registro único de Entidades Prestadoras de Servicios de la Xunta de Galicia con el nº E-5988

Registro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia con el nº O-727

http://www.voluntariadogalego.org/web/asocia.php?asc=1050

Nuestra web es capaces.net

https://www.facebook.com/CapacesLugo

Tfnos de contacto: 619170890

 

Número de socios: 
61
Datos de contacto
RUA MONTE FARO Nº 2 BAIXO, LOCAL 1, 27003 , LUGO
0
Lugo
OLGA PAZO DEL NOZAL, PRESIDENTA
0
619170890
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
OLGA PAZO DEL NOZAL
Presidenta
VEVA CAEIRO MARTINEZ
vicepresidenta
ANGELES FERNANDEZ NUÑEZ
Secretaria
Organigrama privado: 
0
Imaxes: 
Vídeos: 
Asociacións Amigas