ASOCIACIÓN CULTURAL A SOMBRIZA

Información xeral
Culturais
DEPORTE / LECER / CULTURA / EDUCACIÓN
Descrición (galego): 

A asociación cultural A Sombriza vén organizando, en solitario ou en colaboración con outras entidades, diversas actividades dirixidas -dun xeito preferente- á xuventude co obxecto de contribuír a dinamizar a vida cultural e social do municipio de Cervo e, por extensión, do conxunto da Mariña lucense

Número de socios: 
53
Datos de contacto
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: