Asociación Cultural Bágoas da Terra

Información xeral
Artes escénicas e musicais
Culturais
Cultura Tradicional
Descrición (galego): 

O Grupo de Coros e Danzas “Bágoas da Terra” nace no ano 1959 dentro do seno da sección feminina, sendo o pioneiro entre os grupos de danzas da zona de A Mariña luguesa. Dende entón actuou en numerosos festivais nacionais e internacionais entre os que cabe destacar o do Mediterráneo (Murcia), Ronda, Burgos, Sevilla, Córdoba, Xibraltar, Xaén, Asturias, Cidade Real, Ibiza, etc. e outros celebrados en Francia, Arxelia, Grecia, Checoslovaquia, Portugal, Alemaña, Polonia, Italia, Córcega, África, etc. Tamén actuou ante SS.MM. os Reis de España e foi elixido para representar a Galicia na EXPO’92 de Sevilla. Así mesmo acumulou numerosos premios e distincións a nivel nacional e internacional, tanto pola súa laboura en relación á cultura popular, como pola súa calidade artística.

O seu repertorio está composto por danzas de A Mariña luguesa, da zona montañosa do interior da provincia e doutras zonas de Galicia. As súas danzas mais representativas son muiñeiras, xotas, pandeiradas, polkas, maneos, etc. que se caracterizan pola viveza do seu ritmo e o brío impartido na súa execución. Conta ademais con Coreografías Propias.

O grupo posúe un amplo vestiario que da cor e posta en escea a cada unha das súas actuacións. Parte do mesmo foi confeccionado polos propios integrantes do mesmo.

Organiza a Mostra Folklórica Internacional dende o ano 1979. Posteriormente inscríbese como Asociación Cultural potenciando as súas actividades de investigación e difusión da cultura popular, así como a ensinanza do folklore a nenos e xóvenes da localidade e pobos da comarca. O mesmo tempo, leva a cabo un amplo programa de actividades, relacionadas ca Cultura e a Tradición, ó longo de todo o ano, como son exposicións, intervencións nos colexios, conferencias, visitas guiadas, etc.

Ten Grupo de Danzas, grupo de Pandereteiras, Grupo de Gaitas, Coro e grupo de Música Folk.

Descrición (castelán): 

El Grupo de Coros y Danzas “Bágoas da Terra” nace en el año 1959 dentro del seno de la sección femenina, siendo el pionero entre los grupos de danzas de la zona de A Mariña lucense. Desde entonces actuó en numerosos festivales nacionales e internacionales entre los que cabe destacar el del Mediterráneo (Murcia), Ronda, Burgos, Sevilla, Córdoba, Gibraltar, Jaén, Asturias, Ciudad Real, Ibiza, etc. y otros celebrados en Francia, Argelia, Grecia, Checoslovaquia, Portugal, Alemania, Polonia, Italia, Córcega, África, etc. También actuó ante SS.MM. los Reyes de España y fue elegido para representar a Galicia en la EXPO’92 de Sevilla. Así mismo acumuló numerosos premios y distinciones a nivel nacional e internacional, tanto por su labor en relación a la cultura popular, como por su calidad artística.

Su repertorio está compuesto por danzas de A Mariña lucense, de la zona montañosa del interior de la provincia y de otras zonas de Galicia. Sus danzas más representativas son muiñeiras, jotas, pandeiradas, polkas, maneos, etc. que se caracterizan por la viveza de su ritmo e el brío impartido en su ejecución. Cuenta además con Coreografías Propias.

El grupo posee un amplio y variado vestuario que da colorido y puesta en escena a cada una de sus actuaciones. Parte del mismo fue confeccionado por los propios integrantes del mismo.

Organiza la Mostra Folklórica Internacional desde el ano 1979. Posteriormente se inscribe como Asociación Cultural potenciando sus actividades de investigación y difusión de la cultura popular, así como la enseñanza del folklore a niños y jóvenes de la localidad y pueblos de la comarca. Al mismo tempo, lleva a cabo un amplio programa de actividades, relacionadas con la Cultura y la Tradición, a lo largo de todo el año, como son exposiciones, intervenciones en los colegios, conferencias, visitas guiadas, etc.

Tiene Grupo de Danzas, grupo de Pandereteiras, Grupo de Gaitas, Coro y grupo de Música Folk.

Número de socios: 
320
Datos de contacto
1
Viveiro
M.Carmen López Gómez
0
629807368
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: