ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE CHANTADA (ARCHA)

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Servicios Sociais
Descrición (galego): 

ASOCIACION SEN ANIMO DE LUCRO FUNDADA EN 1993 QUE ABORDA AS SEGUINTES PROBLEMATICAS:

* ALCOHOLISMO E LUDOPATIAS.

DISPON DE OFICINA E SALA DE REUNIONS (AMBAS CEDIDAS POLO CONCELLO DE CHANTADA ) E CONTA CUNHA PSICOLOGA E UNHA TRABALLADORA SOCIAL.

OS PROGRAMAS QUE SE LEVAN A CABO SON: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, TERAPIA GRUPAL, VISITAS DOMICILIARIAS E A INSTITUCIONS, TERAPIA DE PARELLA, PROGRAMA DE PREVENCION DIRIXIDO OS XOVENES... ETC.

A ASOCIACION FINANCIASE COA APORTACION DE SUBVENCIONS DO SERGAS, XUNTA DE GALICIA E CONCELLO DE CHANTADA .

Descrición (castelán): 

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO FUNDADA EN 1993 QUE ABORDA LAS SIGUIENTES PROBLEMÁTICAS:

* ALCOHOLISMO Y LUDOPATÍAS

DISPONE DE OFICINA Y SALA DE REUNIONES (AMBAS CEDIDA POR EL CONCELLO DE CHANTADA) Y CUENTA CON UNA PSICÓLOGA Y UNA TRABAJADORA SOCIAL.

LOS PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO SON: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, TERAPIA GRUPAL, VISITAS DOMICILIARIAS A INSTITUCIONES, TERAPIA DE PAREJA, PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA JÓVENES, ETC.

LA ASOCIACIÓN SE FINANCIA CON LA APORTACIÓN DE SUBVENCIONES DEL SERGAS, DE LA XUNTA DE GALICIA Y CONCELLO DE CHANTADA.

Número de socios: 
105
Datos de contacto
PRAZA DE GALICIA 1
0
Chantada
MARIA ROSARIO INGUNZA RAJO
0
982462019
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
BENJAMIN FERNANDEZ ORIN
PRESIDENTE DA ASOCIACION
JOSE CUÑARRO BESTEIRO
SECRETARIO
Organigrama privado: 
0