ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Saúde
Asociacion de persoas con enfemidade mental e familiares
Descrición (galego): 

A Asociación de Axuda ó enfermo Mental A Mariña crease no ano 1999 e ten como misión prestar unha asistencia continuada as persoas con enfermidade mental persistente para lograr a súa rehabilitación, así como as súas familias, na Área Sanitaria de A Mariña de Lugo.
Conta cos seguientes dispositivos:
- 1 Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral (C.R.P.L.) na localidade de Ribadeo.
- 1 Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral (C.R.P.L.) na localidade de Burela
- 1 Piso Protexido
-1 Unidade Resisencial na localidade de Cervo

Número de socios: 
202
Datos de contacto
Rúa Villaestrofe nº 18 C.P. 27880
0
Burela
1
982581620//982557692
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Mª Iris Castro Meitín
Presidenta
Organigrama privado: 
0