ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

Información xeral
Xente Maior
Personas enfermas de Alzheimer y otras demencias
Descrición (galego): 

A Asociación de familiares de personas enfermas de Alzheimer e outras demencias (AFAVI) é unha entidade sen ánimo de lucro, nace o 31 de Xaneiro do 2005 ante a necesidade de atender as demandas dun grupo de familiares afectados polas consecuencias desta enfermidade.

Ó igual co resto das AFAs nace para conseguir unha maior calidade de vida para os enfermos e os seus coidadores, difundir na sociedade a existencia desta enfermidade e fomentar a investigación científica sobre este tipo de demencia.

Os obxetivos da asociación son:

Informar e asesorar sobre os aspectos sociais, legales, psicolóxicos e sanitarios ás familias afectadas.
Apoiar e axudar ós familiares a afrontar o impacto da enfermidade na familia.
Realización de eventos informativos e divulgativos sobre a enfermidade de Alzheimer e outras demencias.
Difundir na sociedade a importancia do diagnóstico precoz da demencia.
Sensibilizar á opinión pública e ás institucións sobre a carga familiar que supón atender a unha persoa afectada por esta enfermidade.

Servicios que presta AFA Viveiro:

Servicio de acollida e primeira atención.
Orientación e asesoramento en recursos sociais e axudas técnicas.
Talleres de estimulación cognitiva a enfermos de Alzheimer e outras demencias.
Talleres de prevención.
Intervención psicolóxica individual e grupal a familiares.
Formación a familiares e coidadores.
Servicio de podoloxía.
Voluntariado.

Descrición (castelán): 

La Asociación de familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras demencias de Viveiro (AFAVI), es una entidad sin ánimo de lucro, nace el 31 de Enero del 2005 ante la necesidad de atender las demandas de un grupo de familiares afectados por las consecuencias de esta enfermedad.

Al igual que el resto de las AFAs nace para conseguir una mayor calidad de vida para los enfermos y sus cuidadores, difundir en la sociedad la existencia de esta enfermdad y fomentar la investigación científica sobre este tipo de demencia.

Objetivos de la asociación:

Informar y asesorar sobre los aspectos sociales, legales, psicológicos y sanitarios a las familias afectadas.
Apoyar y ayudar a los familiares a afrontar el impacto de la enfermedad en la familia.
Realización de eventos informativos y divulgativos sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Difundir en la sociedad la importancia del diagnótico precoz de la demencia.
Sensibilizar a la opinión pública y a la instituciones sobre al carga familiar que supone atender a una persona afectada por esta enfermedad.

Servicios que presta AFA Viveiro:

Servicio de acogida y primera atención.
Orientación y asesoramiento en recursos sociales y ayudas técnicas.
Talleres de prevención.
Talleres de estimulación cognitiva a enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Intervención psicológica individual y grupal a familiares.
Formación a familiares y cuidadores.
Servicio de podología
Voluntariado.

Número de socios: 
42
Datos de contacto
Avda Cervantes s/n. Claustros de San Francisco, planta baja
0
Viveiro
1
616606986
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1