Asociación de Mulleres "As Xeitosas"

Información xeral
Culturais
Mulleres
Descrición (galego): 

Colectivo de mulleres que pretendemos promover a participación e a nosa presencia na vida social e cultural.

Número de socios: 
50
Datos de contacto
1
Lugo
1
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
1