Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense "A MARIÑA-COGAMI"

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Discapacidade
Descrición (galego): 

A Asociación A MARIÑA-COGAMI, ten como finalidade a defensa dos intereses das persoas discapacitadas da Comarca da Mariña Lucense, coa finalidade de intervir na zoa facilitando á poboación discapacitada a plena integración social en tódolos ámbitos: Educación, cultural, traballo, ocio, vacacións, respiro familiar, etc. dentro dun concepto de mellora da calidade de vida.

O Principal obxectivo da Asociación reside na promoción e defensa dos intereses das persoas con discapacidade física, coa finalidade de conseguir a máxima atención social á problemática que representan, a súa integración na sociedade e no mundo laboral, primando as iniciativas sen ánimo de lucro e promovendo unha ética e transparencia na maneira de actuar das asociacións e os seus representantes.

Os ámbitos de actuación que temos son: Actividades Formativas, Emprego, Servizo de integración Laboral, campañas de Accesibilidade, sensibilización social e Prevención, información/orientación persoal, Información/Asesoramento a Entidades, Actividades culturais, lúdicas, de saúde, de respiro familiar, convivencias etc.

Número de socios: 
190
Datos de contacto
Rúa Ibañez s/n (Centro Sociocomunitario)
0
Ribadeo
Mª Emma Camaño García
0
982130289
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1