Asociación de pescadores A Seimeira

Información xeral
Deportes
Descrición (galego): 

Asociación sen ánimo de lucro cuia finalidade é a defensa da pesca fluvial e conservación do medio ambiente.

Descrición (castelán): 

Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la defensa de la pesca fluvial y la conservación del medio ambiente

Número de socios: 
10
Datos de contacto
Rúa da Fonte,7 A Fonsagrada, Lugo, España
0
A Fonsagrada
Enrique Landeira Gómez
0
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
0