ASOCIACION DE VECIÑOS GATOS ROXOS

Información xeral
Culturais
Veciñais
AS GANDARAS E ARREDORES
Descrición (galego): 

a aSOCIACION DE VECIÑOS GATOS ROXOS, e unha asociacion que naceu no barrio de As Gandaras, pra mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio,
Para levar a cabo estas melloras, tentamos facer distitnas actividades culturais, deportivas e de ocio e lecer para que os veciños e veciñas poidan ter actividades fisicas, informacion sobre enfermidades e problemas habituais
Asimesmo, o noso cometido e contactar coas distitnas administracions para conseguir que o barrio mellore en canto a infraestructuras, e comunicacions asi como que se reparen e melloren as existentes

Número de socios: 
198
Datos de contacto
rua san xose, s.n. 27003 LUGO
0
Lugo
JAIME GUEIMONDE SIERRA - PRESIDENTE
0
982222828
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
JAIME GUEIMONDE SIERRA
presidente
CARLOS ANLLO CANTO
viceperesidente
JOSE LUIS MENDEZ RUIZ
SECRETARIO
Organigrama privado: 
0