ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS (UDP) DE GUITIRIZ E A SÚA COMARCA

Información xeral
Xente Maior
Descrición (galego): 

Representar, defender e promover a mellora das condicións de vida do colectivo dá as Persoas Maiores e dos Pensionistas, ante a sociedade e as institucións públicas ou privadas, especialmente dentro do seu ámbito de actuación.
Informar, difundir, orientar e asesorar todos os socios sobre os seus dereitos como consumidores e usuarios como fin primordial da Asociación.
Promover a sensibilización e a mentalización social de cara ás Persoas Maiores e Pensionistas como cidadáns activos e de pleno dereito na sociedade.
Promover e protexer o dereito das Persoas Maiores e Pensionistas para a información e educación noutras materias que sexan de interese para o colectivo que representa.
Promover e protexer os lexítimos intereses económicos e sociais das Persoas Maiores e Pensionistas.
Promover e protexer os lexítimos intereses económicos, sociais, de ocio e tempo de ocio, culturais das Persoas Maiores e Pensionistas, especialmente dentro do seu ámbito territorial.
Estimular a creación de Asociacións de Persoas Maiores e Pensionistas, de Voluntariado e de cooperación Social, favorecendo a unidade e a solidariedad entre estas.
Fomentar e facilitar a formación, información e asesoramento das Persoas Maiores e Pensionistas de cara a fomentar a non discriminación do Maior na sociedade.

Número de socios: 
524
Datos de contacto
RUA DO CONCELLO 42 A. 27300 GUITIRIZ LUGO
0
Guitiriz
ANTONIO BELLO IGLESIAS (PRESIDENTE)
0
674827234
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
ANTONIO BELLO IGLESIAS
PRESIDENTE
Organigrama privado: 
0