ASOCIACIÓN MEDRANDO EN LUGO

Información xeral
Culturais
Educativas
Descrición (galego): 

Asociación sen ánimo de lucro, adicada ao fomento das actividades en familia, con organización de actividades culturais, educativas e de entretemento.

Número de socios: 
83 familias, aproximadamente 270 persoas.
Datos de contacto
1
Lugo
Ana Meilán
0
600 352 651
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0