ASOCIACIÓN MONFORTINA DE APOIO OS ENFERMOS MENTAIS "ALBORES"

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Saúde
ATENCION PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL E FAMILIAS
Descrición (galego): 

A Asociación Albores é unha entidade de carácter benéfico e sen ánimo de lucro. A sede encóntrase na localidade de Monforte de Lemos, mais a sua área de influencia é toda a zona Sur da Provincia de Lugo. Entre os fins que persegue atopamos:

- Favorecer a recuperación integral e a mellora da asistencia e da calidade de vida das persoas que padecen trastornos mentais así como apoiar ós familiares e achegados.
- Fomentar a sensibilización e a mentalización social hacia as persoas con enfermidade mental e súas familias.
- Unificar e coodinar a acción con outras organizacións que persigan os mesmos fins.
- Promover a protección e o favorecemento dos enfermos mentais, especialmente os incapacitados, desprotexidos, menores e as mulleres.

A entidade é titular de dous Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral, sitos en Monforte de Lemos e Chantada, onde se desenrolan actividades destinadas á consecución dos fins da mesma.

Descrición (castelán): 

La Asociación Albores es una entidad de carácter benéfico y sin ánimo de lucro. Con sede en Monforte de Lemos, su área de influencia se extiende por toda la zona sur de la provincia de Lugo. Entre los fines que persigue están:

- Favorecer la recuperación integral y la mejora de la asistencia y de la calidad de vida de las personas que padecen trastornos mentales, así como apoyar a sus familiares.
- Fomentar la sensibilización y la mentalización social hacia las personas con enfermedad mental y sus familias.
- Unificar y coordinar la acción con otras organizaciones que persigan los mismos fines.
- Promover la protección de las personas con enfermedad mental, especialmente los discapacitados, desprotegidos, menores y mujeres.

La entidad es titular de dos Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, sitos en Monforte de Lemos y Chantada, en donde se desarrollan actividades destinadas a la consecución de los fines de la misma.

Número de socios: 
91
Datos de contacto
RONDA MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE KM 0,7 S/N 27400 MONFORTE DE LEMOS (LUGO)
0
Monforte de Lemos
1
982 40 49 68
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1