ASOCIACIÓN V.E.A.

Información xeral
Artes escénicas e musicais
Descrición (galego): 

Representación de obras teatrais.

Número de socios: 
10
Datos de contacto
1
Barreiros
1
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
0