ASOCIACIÓN VECIÑAL "OS COUTOS"

Información xeral
Veciñais
Descrición (galego): 

Asociación para o fomento da cultura e infraestructura dos veciños de Caboi (Outeiro).

Número de socios: 
45
Datos de contacto
1
Outeiro de Rei
1
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
0