CÍRCULO CULTURAL RECREATIVO SAVIÑAO

Información xeral
Artes escénicas e musicais
Culturais
Descrición (galego): 

O Circulo Saviñao nace o 21 de decembro de 1958 e inaugura o actual local social o 12 de outubro de 1961 cunha conferencia de don Luis Moure Mariño. Dende o seu comezo, tivo unha importante actividade cultural e recreativa e de grupos musicais de Escairón. Esa traxectoria cultural e recreativa continúa ata hoxe é fai que o Círculo Saviñao siga sendo un referente para o concello do Saviñao e toda a comarca de Lemos

Descrición (castelán): 

El Circulo Saviñao nace el 21 de diciembre de 1958 e inaugura el actual local social el 12 de octubre de 1961 con una conferencia de don Luis Moure Mariño. Desde su comienzo, tuvo una importante actividad cultural y recreativa y de grupos musicales de Escairón. Esa trayectoria cultural y recreativa continúa hasta hoy es hace que el Círculo Saviñao siga siendo un referente para el ayuntamiento del Saviñao y toda la comarca de Lemos

Número de socios: 
185
Datos de contacto
C/ PARDO BAZÁN, 17 .- 27540 ESCAIRÓN (LUGO)
0
O Saviñao
ENRIQUE SAMPIL SÁNCHEZ (PRESIDENTE)
0
982452021
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Enrique Sampil Sánchez
presidente
José Manuel Armesto Vázquez
Vicepresidente
Humberto Pérez Moinelo
Secretario
Organigrama privado: 
0
Imaxes: