Entroido Ribeirao

Información xeral
Culturais
Entroidos
Descrición (galego): 

O Entroido Ribeirao, que se representa na comarca de Chantada, é o único de carácter ancestral que pervive na provincia de Lugo.
As súas orixes pérdense no tempo, mais diferentes estudos situano varios séculos atrás, cando o señor feudal acompañado dos seus gardiáns, cobraba os impostos á xente das aldeas, e estas, nun xeito de burla e farsa, crearon a figura do volante (señor feudal) e o maragato ou peliqueiro (gardián), surxindo así o entroido.
As figuras máis representativas desta festa son: o volante, maragato e os mecos.

VOLANTE

Nos seus inicios a figura do volante vestia calzón largo e camiseta branca (muda interior), nos pés levaban o mellor calzado que tiñan. Sobre as pernas, e co fin de evitar lesións musculares, unhas vendas dende o nocello ata case os xeonllos.
Nos ombros portaban un pano ou manto, procedente das avoas que usaban para abrigarse, cruzado por diante e atado ás costas.
Na cabeza unha pañoleta.
Como elementos principais levaban na cintura un cinto, chamado correón, con 24 campaíñas, que lle eran quitadas ao gando para dito evento.
Na cara unha careta chamada carauta, feita de papel, tea e unha masa de fariña e auga,cocida ao calor .
Sobre a cabeza un pucho de grandes dimensións, recuberto de flores feitas a man, con follas de verzas e repolo, que se deixaban secar para moldear en forma de rosa, margarita... Así mesmo da parte traseira e lateral do pucho colgaban unhs mollos de palla, ou cintas de papel tintado artesanalmente. No medio, unha na parte dianteira e outra na traseira, dúas bonecas simulando dous nenos xogando no campo.
No día de hoxe o seu traxe ten anha cor moi chamativa: vermella e amarela . Moita xente pensa que estas cores representan a bandeira española, porén, débese a que foi a primeira rechamante que foi comercializada na contorna que tiña dúas cores.
O calzado é zapato de vestir.
Nas mans guante branco, e, como utensilio de apoio e defensa, se fixera falta, portan un caxato.

MARAGATO OU PILIQUEIRO
É un personaxe que apenas tivo cambios.
A súa indumentaria era e é roupa vella, con pelicas nas costas, pernas e cara. As pelicas procedían de animais que se mataban ou morrian nas casas: carneiros, ovellas, coellos...
Na man un cinto que se fai mover pegando na pelica que levan ás costas, a modo de aviso, e que usan para pegarlle a todo aquel que se meta co volante, invada o seu dominio, ou intente desfacer os oficios.
Antano polas mañás, ían de casa en casa cunha pelica para recoller viño, e máis tarde vendelo ou darllo de beber á xente que ía ver o entroido.
A cambio, os volantes cruzaban as hortas e morteiros nun xeito de invocación ós deuses para que as terras despertasen do seu letargo do inverno e se puxeran a producir colleitas, (feito que aínda se conserva na parroquia de Santiago de Arriba).

OS MECOS
Son os personaxes que fan unha representación a modo de teatro mudo, con xestos, acenos ou ruidos bucais.
Nos seus inicios eran homes, pero hoxe fanos tamén mulleres debido á falta de veciños .
As suas roupas eran e son o máis estrafalarias posibles. Deste xeito levan a cara cuberta para non seren recoñecidos, xa que os oficios fanse en lugar aberto e rodeadoos de público, sen ensaio previo, sendo todo innovación a partir dunha pequena idea.
Antano representábanse oficios ou profesións, ou mesmo unha crítica a algún veciño. A día de hoxe tamén se fan representacións de casos ou actos que están de moda, ou que poden chamar a atención dalgunha maneira.

BREVE HISTORIA
O Enroido Ribeirao nos seus inicios celebrábase en case todas as parroquias da ribeira chantadina: San Pedro de Líncora, Camporramiro, Santiago de Arriba, Sariña, Nogueira ou Vilauxe. Entre elas establecíase unha auténtica rivalidade para conseguir ser a parroquia que mellor os facía .
Cando surxíu a Guerra Civil, prohibiuse a súa celebración. Por este motivo deixouse de representar nalgunhas aldeas, e nas outras facíase con moito secretismo e vixilancia , ata tal punto que ningén sabía quen se ía vestir, nin sequera entre a mesma familia, polo medo ás posibles reaccións da garda civil . Sirva como exemplo o feito ocorrido unha vez en Santiago de Arriba, cando o cura a chamou en plena celebración do entroido . Á súa chegada todos fuxiron como puideron. Un volante , na sua escapada , quitou o correón que acabou no cuartel e cunha orden do goberno civil de desfacer as campaíñas .Isto non ocorreu grazas a unha amizade que fixo posible podelas cambiar por outras de menor valor.De todos os xeitos os veciños tiveron que pagar unha multa de 300 ptas. para recuperar o cinto da parroquia.
Debido á despoboación foise deixando de celebrar o entroido en moitos lugares. Deste modo nos anos 80 celébrase un ano nunha parroquia, e outro ano noutra, chegando incluso a non se celebrar nalgunha ocasión.
Na década dos 90 soamente Nogueira e Vilauxe tiñan o orgullo de representalos .
A día de hoxe, e tras unha reunión de veciños e simpatizantes creouse unha asociación que leva o nome de: "Asociación Amigos do Entroido Ribeirao", que vén celebrando o entroido dunha forma seguida dende o ano 2000 nas parroquias de Nogueira e Santiago de Arriba e que ten entre as súas metas, a involucración dos nenos, coa fín de que algo que está na historia nosa nin se esqueza nin morra.

A partir do entroido 2009 dita asociación será representativa só en Santiago de Arriba.
No ano 2015,Santiago de Arriba é a única parroquia que continua con esta tradición.

Descrición (castelán): 

El Entroido Ribeirao, que se encuentra en la región de Chantada , es el único entroido ancentral que sobrevive en Lugo.
Sus orígenes se pierden en el tiempo , pero diferentes estudios lo sitúan varios siglos atrás, cuando el señor feudal acompañado por sus guardianes ,estaba cobrando impuestos a la gente de los pueblos , y de éstos, de manera de burla y farsa, crearon la figura del volante ( señor feudal ) y maragato o peliqueiro ( tutor) , por lo que surge así el Entroido Ribeirao.
Las figuras más representativas de este festival son: el volante, maragato y el meco .

BREVE HISTORIA

El Ribeirao Enroido en sus raíces se celebró en casi todas las parroquias de la orilla chantadina: San Pedro de Lincora, Camporramiro, Santiago de Arriba, Sariña, Nogueira o Vilauxe. Entre ellos se estableció una rivalidad real a fin de convertirse en una parroquia que lo hizo mejor.
Cuando la Guerra Civil surgió, quedó prohibida su celebración. Por lo tanto dejaron de representarse en algunos pueblos, y el otro fue hecho con mucho secreto y vigilancia, en la medida que nadie sabía que iba a llevar, ni siquiera entre la misma familia por temor a las posibles reacciones de la Guardia Civil. Sirva como ejemplo el hecho de que ocurrió una vez en Santiago de Arriba, cuando el sacerdote llamado en plena celebración del carnaval. A su llegada todos huyeron como pudieron. Un volante en su escapada, eliminado o correón que terminó en el trimestre y una orden del gobierno civil para revertir las campanas .Este no ocurrió gracias a una amistad que hizo posible que se puede cambiar en menos valor.De todos modos tenía residentes a pagar una multa de 300 pesetas. para recuperar el cinturón de la parroquia.
Debido a la despoblación se fue dejando para celebrar el carnaval en muchos lugares. Por lo tanto en 80 años celebra un año en una parroquia, y un año más en otro, incluso llegando a no celebrar alguna ocasión.
En los años 90, y sólo Nogueira Vilauxe tenían el orgullo de representarlo.
Hoy en día, después de una reunión de los residentes y simpatizantes se creó una asociación que lleva el nombre de "Asociación de Amigos do Entroido Ribeirao ", que se ha celebrado de una manera seguida desde el año 2000 en las parroquias de Nogueira y Santiago de Arriba y que tiene entre sus objetivos, la participación de niños, con el fin de que algo que está en nuestra historia no se olvide ni muera.

Desde el entroido 2009 dita asociación es representativa sólo en Santiago de Arriba.
En el año 2015,Santiago de Arriba es la única parroquia que continúa con esta tradición.

Número de socios: 
40
Datos de contacto
San Xurxo de Asma,Centulle nº8 Chantada
0
Chantada
Juan Carlos González Pérez - Presidente Apoderado
0
615245519
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: