Grupo de Montaña Pena Tallada

Información xeral
Deportes
Descrición (galego): 

Asociación de Sendeirismo e Montañismo

Descrición (castelán): 

Asociación de Senderismo y Montañismo

Número de socios: 
240
Datos de contacto
Reme de Arriba, 18
0
Ribadeo
Xoán A. Monasterio, presidente
0
659953361
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Xoán Antón Monasterio López
Presidente
Teresa Díaz Estévez
Secretaria
Francisca Moreno Cazorla
Tesoureiro
Organigrama privado: 
0
Asociacións Amigas