Lóstregos Lvcvs

Información xeral
Culturais
Deportes
Educativas
ASOCIACION DE MOTOS
Descrición (galego): 

O motoclube LOSTREGOS LVCVS nace como unha asociación cultural relacionada co mundo da moto no ano 2007, e ten o seu ámbito de actuación na provincia de Lugo.
Comeza coa inquetude de tan só cinco aficionados as motos, desilusionados coa falta de actividades relacionadas coas dúas rodas. Na actualidade o Moto Club está formado por un bon puñado de persoas entre, socios, simpatizantes, colaboradores, monitores, técnicos, mecánicos e membros.

Dende os comezos hata o día de hoxe tan so pasaron unhos anos, pero neste tempo, o motoclube pasou a formar parte da vida activa da cidade, en todo o relacionado co mundo da moto, gracias a actividades, como:
“Moto Magosto solidario”, no mes de novembro de 2014 fixemos na nosa 5º edición, co comezo da recollida de xoguetes. Por suposto as castañas asadas, tan propias da tradición galega, son gratis para todos aquelo/as que se acerquen.
“Xoguetes en movemento” no 2014 foi o noso oitavo ano consecutivo. Durante a maña de Noiteboa unha escolta de moteiros acompaña a Papa Noel polas ruas de Lugo, para facer entrega dos agasallos os pequenos sen recursos da cidade.
“Motofesta”, que realizamos en mayo no noso local de reunión: OS BARRICOS. Nela entre outras cousas realizamos un rastrillo de motos e complementos entre particulares e todolos año homenaxeamos a algún lucense que destaca no mundo da moto. O año pasado o noso Lostrego de honra foi Jorge Prado, piloto lucense campión do mundo de motocross.
“Escola de seguridade vial en moto lostregos-Lvcvs” O motoclube conta coa primeria e única escola de conducción en moto (non racing), que existe na provincia.
”Xornadas invernais de seguridade en moto”, todolos anos, realizamos unhas xornadas con distintos ponentes, principalmente de Lugo. Cada ano as charlas teñen un tema principal. Hata ahora tratamos os seguintes temas: a seguridade pasiva e seguridade activa en moto, mecánica da moto a nivel usuario, os viaxes en moto, técnicas de conducción na moto, mantemento da moto, restauración de moto clásicas. E por suposto son moitos os temas relacionados coa seguridade na moto que ainda nos quedan por tratar nos venideiros anos.
Cursillo práctico de técnicas de conducción segura na moto, normalmente despois do verán a escola realiza un cursillo practico sobre técnicas de conducción en circuito cerrado.
A escola tamen colaborou dando cursillos de conducción para o concello de Lugo sempre de forma totalmente gratuita.
A intención da escola e realizar estos cursillos prácticos de técnicas de conducción segura en moto (cos seus tres niveis) polos distintos pobos e concellos da provincia de Lugo.

Como todo motoclube realizamos rutas por Galicia, España, Europa e asistimos a distintas concentracións: Jerez ,La Bañeza, Colombres, Paradela, Sarria, Mondoñedo, Melide, Navia, Santa María del Páramo ,El TT de Isla de Man ,Holanda, Elefantes, Pingüinos ,,etc,etc
Na actualidade o motoclube está dirixido por menos de dez esforzados membros. Pero o igual que as suas actividades está aberto a calquera persoa que leve a moto no corazón.
Todolos mercores do ano, sobre as 9 da noiche reunimonos en os Barricos, para quedar para as rutas, preparar actividades, charlar e coñecer a calquer moteiro lucense que queira unirse o esforzo de Lostregos-Lvcvs.

Descrición (castelán): 

El moto club LOSTREGOS LVCVS nace como una asociación cultural relacionada con el mundo de la moto en el ANO 2007, y tiene su ámbito de actuación a la provincia de Lugo.
Comienza con la inquietud de tan solo cinco aficionados a la moto, desilusionados con la falta de actividades relacionadas con las dos ruedas. En la actualidad el Moto Club está formado por un buen puñado de personas entre, socios, simpatizantes, colaboradores, monitores , técnicos, mecánicos y miembros.

Desde los comienzos hasta hoy han pasado tan solo uno años, pero en este tiempo, el moto club ha pasado a formar parte de la vida activa, de la ciudad, en todo lo relacionado con el mundo de la moto, gracias a actividades, como:
“Moto Magosto solidario”, en el mes de noviembre del 2014 se celebró muestra 5º edición. Es el comienzo de la recogida de juguetes. Por supuesto las castañas asadas, tan propias de la tradición gallega, son gratis para todos aquello/as que se acerquen.
“Xoguetes en movemento” en el 2014 fué nuestro octavo año consecutivo. Durante la mañana de Nochebuena una escolta de moteros ,acompaña a Papa Noel, por las calles de Lugo, para hacer entrega de regalos a los niños con menos recursos.
“Motofesta”, que realizamos en mayo en nuestro local de reunión: OS BARRICOS. En ella entre otras cosas realizamos un rastrillo de motos y complementos entre particulares y todos los años homenajeamos a algún lucense que destaca en el mundo de la moto. El año pasado nuestro lostrego de honra fue Jorge Prado, piloto lucense campeón del mundo de motocross.
“Escuela de seguridad vial en moto lostregos-Lvcvs” El moto club cuenta con la primera y única escuela de conducción en moto(no racing), que existe en la provincia.
”Xornadas invernais de seguridade en moto”, todos los años, realizamos unas jornadas con distintos ponentes, principalmente de Lugo. Cada año las charlas tienen un tema principal. Hasta ahora hemos tratado los siguientes temas: la seguridad pasiva y seguridad activa en moto, Mecánica de la moto a nivel usuario, Los viajes en moto, Técnicas de conducción en moto, Mantenimiento de la moto, Restauración de moto clásicas. Y por supuesto ,son muchos los temas relacionados con la seguridad en moto, que aún nos quedan por tratar, en los venideros años.
Cursillo práctico de técnicas de conducción segura en moto, Normalmente después del verano la escuela realiza un cursillo practico sobre técnicas de conducción , en circuito cerrado.
La escuela también ha colaborado dando cursillos de conducción para el ayuntamiento de Lugo siempre de forma totalmente gratuita.
La intención de la escuela es realizar estos cursillos prácticos de técnicas de conducción segura en moto (con sus tres niveles) por los distintos pueblos y ayuntamientos de la provincia de Lugo.

Como todo moto club realizamos rutas por Galicia, España y Europa y asistimos a distintas concentraciones : Jerez ,La Bañeza, Colombres, Paradela, Sarria, Mondoñedo, Melide, Navia, Santa María del Páramo ,El TT de Isla de Man ,Holanda, Elefantes, Pingüinos ,,etc,etc
En la actualidad el moto club está dirigido por menos de diez esforzados miembros. Pero al igual que sus actividades está abierto a cualquiera que lleve la moto en el corazón.
Todos los miércoles del año, sobre las 9 de la noche nos reunimos en los Barricos, para quedar para las rutas, preparar actividades, charlar, y conocer a cualquier motero lucense que quiera unirse al esfuerzo de Lostregos-Lvcvs.

Número de socios: 
9
Datos de contacto
RUA DA CHANCA Nº10 CP27003 LUGO
0
Lugo
1
1
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: 
Asociacións Amigas