MILESIOS BOWLING

Información xeral
Deportes
Descrición (galego): 

Practicar Bowling.
Practicar Bolo Celta.

Número de socios: 
40
Datos de contacto
1
Lugo
1
1
0
1
Información adicional
Organigrama privado: 
0