NOME DA ASOCIACIÓN

Información xeral
Culturais
Organizacións sindicais
Descrición (galego): 

ASOCIACIÓN DA PROBA

Descrición (castelán): 

ASOCIACIÓN DE PRUEBA

Número de socios: 
100
Datos de contacto
RÚA NÓREAS, 30
0
Lugo
PERSOA DE CONTACTO
0
999 999 999
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
nombre presidente
Presidente
Organigrama privado: 
0
Documentos: