NOSTRUM CAI

Información xeral
Artes escénicas e musicais
Culturais
TEATRO DANZA
Descrición (galego): 

Compañía de teatro danza

Número de socios: 
3
Datos de contacto
1
Lugo
LOLA FDEZ PRESIDENTA
0
659 80 16 76
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: