SOCIEDADE MICOLÓXICA LUCUS

Información xeral
Culturais
Educativas
Medio Ambiente
Asociación micolóxica cultural naturalista
Descrición (galego): 

A Sociedade Micolóxica Lucus é unha asociación sen ánimo de lucro, cultural, naturalista e micolóxica, que desenvolve cada ano un extenso programa de actividades nestes eidos, sendo o seu fin o estudio, promoción e divulgación da micoloxía, así como o fomento da educación, sensibilización, promoción e defensa da natureza.

Fundouse no ano 2001 e nestes anos levou a cabo innumerables actividades e organizou diversos eventos por toda a Provincia de Lugo, acadando un gran nivel de compromiso nos eidos da cultura, a micoloxía e a natureza, en colaboración permanente coas diversas administracións públicas.

A Sociedade Micolóxica Lucus é membro da Federación Galega de Micoloxía, do órgano de participación da Reserva da Biosfera Terras do Miño e tamén do órgano de participación da Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.

Descrición (castelán): 

La Sociedade Micolóxica Lucus es una asociación sin ánimo de lucro, cultural, naturalista y micológica, que desarrolla cada año un extenso programa de actividades en estos ámbitos, siendo su fin el estudio, promoción y divulgación de la micología, así como el fomento de la educación, sensibilización, promoción y defensa de la naturaleza.

Se fundó en el año 2001 y en estos años llevo a cabo innumerables actividades y organizó diversos eventos por toda la Provincia de Lugo, consiguiendo un gran nivel de compromiso en el ámbito de la cultura, la micología y la naturaleza, en colaboración permanente con las diversas administraciones públicas.

La Sociedade Micolóxica Lucus es miembro de la Federación Galega de Micoloxía, del órgano de participación de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y también del órgano de participación de la Reserva de la Biosfera dos Ancares y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá..

Número de socios: 
270
Datos de contacto
Casa das Asociacións, Parque da Milagrosa, Local cero. 27003 LUGO
0
Lugo
1
676 750 812
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0
Imaxes: 
Asociacións Amigas