La asociación Asociación Cultural Tesmenteira se ha dado de alta