La asociación ASOCIACIÓN MONFORTINA DE APOIO OS ENFERMOS MENTAIS "ALBORES" se ha dado de alta