La asociación Colectivo PENSAMENTO E SEMENTEIRA se ha dado de alta