La asociación XUNTA DE COFRADIAS DA SEMANA SANTA DE VIVEIRO se ha dado de alta