Subvencións para fomento de actividad gandeira

Agroalimentarias e pesqueiras
Artes escénicas e musicais
Asistencia social/Dereitos humanos
Culturais
Deportes
Educativas
Inmigrantes
Medio Ambiente
Mulleres
Organizacións de empresarios e autónomos
Organizacións sindicais
Relixiosas
Saúde
Veciñais
Xente Maior

Convocatoria e bases reitoras do fomento da activiad gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo.

Máis información no BOP de Lugo nº 090 de data 22 de Abril de 2015.